Tip 1: Hoe een kind te adopteren bij één ouder in 2019

Feest DJ Jerik haalt alles uit de dag en vindt rust in de Efteling – Efteling Fans (Juni- 2019).

Anonim

Momenteel is adoptie een van de meest geprefereerde vormen van gezinsopvoeding van kinderen, die zonder ouderlijke zorg werden achtergelaten. Het adopteren en opvoeden van een nieuw gezin van een ander kind is een nobele zaak, maar zeer moeilijk en verantwoordelijk. Daarom wordt adoptie onder strikte controle geplaatst door de staat.

Je hebt nodig

 • Indiening van een aanvraag bij de rechtbank, naleving van de vereisten voor adoptie.

instructie

1

Adoptie is bij wet alleen toegestaan ​​met betrekking tot minderjarige kinderen die de leeftijd van achttien nog niet hebben bereikt. Het is uitsluitend in hun belang dat de rechtbank een beslissing neemt. In geval van adoptie (adoptie) van een kind, worden vervolgens dezelfde rechtsbetrekkingen gelegd tussen de personen die hem adopteren en de familieleden van deze personen, evenals de relaties die wettelijk zijn voorzien voor ouders en kinderen.

2

Adoptie kan alleen worden gemaakt volgens de voorwaarden van adoptie vastgesteld door de wet. Zoals:
- het is noodzakelijk om aan de vereisten voor adoptie te voldoen;
- in sommige gevallen is toestemming van de ouders vereist voor de adoptie van een kind of personen die deze vervangen;
- bij adoptie is de toestemming vereist van het kind dat de leeftijd van tien jaar heeft bereikt;
- de toestemming van de echtgenoot van de adoptant in het geval dat het kind door één ouder wordt geadopteerd.

3

Burgers van de Russische Federatie die een kind willen adopteren, moeten bij de rechtbank een overeenkomstige verklaring indienen waarin zij de informatie over zichzelf en het geselecteerde kind die zij willen adopteren, bekende informatie over hun ouders, broers, zussen, andere familieleden, alsmede informatie over de naleving moeten specificeren. voorwaarden voor goedkeuring (bijgevoegde aanvullende documenten). Het is noodzakelijk om een ​​aantal documenten te verstrekken over de adoptie van dit kind: een attest van zijn geboorte, een medisch rapport over zijn gezondheid, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, enz.

4

Volgens de wet van de Russische Federatie is er bij adoptie een vaste procedure. Een ouder die een kind wil adopteren, moet een verschil van minstens 16 jaar met hem hebben. De adoptant moet ten minste 18 jaar oud zijn.

5

Een kind dat door een van de ouders is geadopteerd, krijgt extra angst om hem te verliezen, omdat hij niemand anders heeft en niemand hulp van iemand kan verwachten. Meestal wordt een kind al op volwassen leeftijd geadopteerd door eenzame mensen. Als een kind bijvoorbeeld wordt geadopteerd door een vrouw die meestal al een carrière en voldoende welzijn heeft, is haar verlangen om nodig, geliefd en zinvol te zijn, waardoor ze haar innerlijke leegte vult.

6

Wat mannen betreft, ze adopteren meestal volwassen kinderen. Zulke acties van mannen nemen over de hele wereld toe en weerspiegelen hun strijd voor hun rechten op het gebied van opvoeding van kinderen, van wie ze enigszins werden buitengesloten. Meestal zijn dit gescheiden mannen of degenen die een bittere levenservaring hebben in persoonlijke aangelegenheden.

Let op

Een kind dat door ten minste één ouder is geadopteerd verliest zowel zijn eigendoms- als niet-eigendomsrechten. Verantwoordelijkheden kunnen worden gehandhaafd op verzoek van de moeder of vader, afhankelijk van de adoptant.

Goed advies

Rechters die hebben besloten tot adoptie van een kind, of ambtenaren die de staat van registratie van de adoptie konden uitvoeren, evenals personen die informatie hebben over de adoptie, moeten dit geheim houden. Anders worden personen die het geheim van de adoptie van dit kind tegen zijn wil en de wil van zijn adoptieouders bekend maken, op een legale manier berecht.

 • adoptie van een kind zonder de toestemming van één ouder

Tip 2: Hoe een eenzaam vrouw kind adopteren

Veel vrouwen die om een ​​of andere reden niet getrouwd waren, willen de vreugde van het moederschap kennen en het pad van adoptie kiezen. Als je deze kant op gaat, moet je er rekening mee houden dat je met veel moeilijkheden te maken krijgt. Het is immers noodzakelijk om grote inspanningen te leveren om een ​​geadopteerd kind een volledige opleiding te geven.

Je hebt nodig

 • - korte autobiografie;
 • - attest van de werkgever met vermelding van functie en salaris of een kopie van de inkomstenaangifte;
 • - uittreksel uit het huisboek van de woonplaats, of een document waaruit blijkt dat er residentiële gebouwen zijn;
 • - medisch rapport over de gezondheidstoestand;
 • - een verklaring van geen strafblad van de organen voor interne zaken.

instructie

1

Wees voorbereid op het feit dat de eenzame vrouw die een kind wil adopteren, het voogdijschap uiterst voorzichtig en zorgvuldig is. Hun werknemers bestuderen zorgvuldig de motieven van adoptie, evenals de situatie en omstandigheden in het huis van de kandidaat. Op basis hiervan moet je van tevoren het antwoord op de meest voorkomende vraag van interviews voorbereiden: "Waarom wil je een kind adopteren?". Denk goed na en veroordeel uw argumenten van tevoren. U moet bereid zijn te bevestigen dat u over de financiële middelen beschikt, huisvesting om een ​​gezin te stichten met een geadopteerd kind, ondanks uw status als alleenstaande vrouw.

2

Dien een modelaanvraag in bij het voogdij- en bewaarbureau van de stad en het district. Schrijf in een verklaring over uw wens om ouder te worden. Behalve de aanvraag een pakket met benodigde documenten. Nadat de voogdij- en voogdijautoriteiten uw aanvraag hebben beoordeeld, de feiten van uw persoonlijk belang hebben gecontroleerd en het vermogen hebben om het kind te ondersteunen, de levensomstandigheden onderzoeken, en binnen twee weken een positieve of negatieve conclusie zal worden uitgebracht.

3

In het geval van een positieve beslissing wordt u geregistreerd als kandidaat voor adoptie. De voogdijautoriteiten verbinden zich ertoe u te informeren over te adopteren kinderen. In geval van weigering, zoek naar de redenen voor dit besluit. U kunt binnen enkele dagen bezwaar aantekenen.

4

Nadat u informatie hebt ontvangen over het hebben van een kind voor adoptie, dient u toestemming te vragen en de baby te bezoeken. Nadat de kandidatuur van het te adopteren kind door u is bevestigd, gaat u naar de rechter met een verklaring over de adoptie. Maak het benodigde pakket met documenten bij de toepassing.

5

Na een rechterlijke uitspraak over de aanneming van een adoptie binnen drie dagen, wordt een uittreksel over deze beslissing verzonden naar de burgerlijke stand van de woonplaats. Breng nieuwe documenten over naar uzelf en uw kind .

Gerelateerd artikel

Adoptie: wat is het en hoe is het

 • Adoptie in Rusland

Tip 3: Hoe een baby adopteren

Ondanks alle overheidsmaatregelen om het gezin te ondersteunen, blijft de situatie met het weeswezen in Rusland moeilijk. Potentiële gebruikers zijn echter niet altijd gemakkelijk om hun wens te vervullen en het kind te nemen. Er kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden optreden bij degenen die een baby willen opvoeden. Hoe deze te overwinnen?

Je hebt nodig

 • - autobiografie;
 • - certificaat van werk en inkomen;
 • - uittreksel uit het huisboek;
 • - medisch certificaat;
 • - paspoort;
 • - huwelijksakte;
 • - bewijs van niet-veroordeling.

instructie

1

Verzamel de vereiste documenten voor adoptie. Schrijf zelfstandig een zogenaamde autobiografie, waarin u kort de geschiedenis van uw leven en gezin beschrijft, evenals de redenen waarom u een kind wilt adopteren. Ontvang in de kliniek een certificaat waarin staat dat u het recht op adoptie hebt en dat het niet gevaarlijk is voor het kind. Neem in het beheermaatschappij een uittreksel uit het huisboek, waarin uw leefomstandigheden worden weergegeven. Haal van de werkplaats van je partner en je echtgenoot een certificaat van werk en loon, dit is een document dat je financiële stabiliteit bevestigt. Neem bij de politie het document van geen strafblad, dat u als een goede burger zal karakteriseren.

2

Behandel alle documenten en met uw echtgenoot (als u getrouwd bent) met de bewaarinstelling. U kunt zijn adres vinden in de directory van organisaties of op internet. Binnen vijftien dagen na uw aanvraag zal worden besloten of u pleegouders kunt zijn. Tegelijkertijd kunnen voogdijambtenaren bijvoorbeeld bij u thuis komen om de leefomstandigheden te controleren.

3

Selecteer bij een positieve beslissing het kind uit die kandidaten die de medewerker van de zorgafdeling u aanbiedt. Omdat veel mensen een baby willen adopteren, moet je misschien lang op je beurt wachten. U hebt het recht om een ​​kind uit een andere stad te adopteren, nadat u de voogdijautoriteiten op de hoogte hebt gesteld van uw wens.

4

Nadat u een kind hebt geselecteerd voor informatie in de database, bezoekt u hem persoonlijk, nadat u eerder met de voogd hebt afgesproken over het tijdstip van deze actie. Er kunnen verschillende vergaderingen met het kind zijn en een van hen moet worden begeleid door een specialist om de behandeling van het kind door de volwassene te evalueren.

5

Als u de baby vindt die u wilt adopteren, dient u de documenten in bij de rechtbank. Hij zal uw aanvraag beoordelen en in het geval van een positieve beslissing, wordt u een volledig adoptieve ouder.
Op uw verzoek kan de rechtbank ook de persoonlijke gegevens van het kind wijzigen - achternaam, voornaam, middelste naam, zelfs de geboortedatum en -datum.

Tip 4: Hoe een kind adopteren in Rusland

De adoptie van een kind in Rusland is een lang proces. Vaak wordt het uitgesteld, niet alleen vanwege de werknemers van de voogdij- en voogdijbureaus, maar ook vanwege onwetendheid over de kandidaten voor adoptieouders. Om mogelijke fouten te voorkomen, is het beter om onmiddellijk kennis te maken met wat u te wachten staat.

Je hebt nodig

 • - paspoort;
 • - autobiografie;
 • - certificaat van geen strafblad;
 • - medisch certificaat van gezondheid;
 • - Een kopie van de huwelijksakte;
 • - documenten die de eigendom van de woning bevestigen;
 • - bewijs van tewerkstelling of een kopie van de inkomstenaangifte.

instructie

1

Leg een verklaring af voor de voogdij en bewaring van de wens om een ​​adoptant te worden met een verzoek om een ​​beslissing over deze kwestie te nemen. Op basis van de ingediende documenten ontvangt u binnen twee weken een conclusie over de mogelijkheid of onmogelijkheid om adoptant te worden. Wees voorbereid op de komst van de commissie, die een daad van je levensomstandigheden zal zijn.

2

Met een positieve beslissing wordt u geregistreerd als kandidaat voor adoptieouders. Daarnaast krijgt u informatie over kinderen die kunnen worden geadopteerd. Neem in de voogdijautoriteit een verwijzing voor bezoekende kinderen. Als u nog geen kind in uw regio heeft opgepakt, kunt u contact opnemen met een andere instantie van voogdij en voogdij overal in de Russische Federatie.

3

Gebruik de federale gegevensbank voor kinderen zonder ouders. Hiertoe schrijft u een verklaring waarin u wordt gevraagd om informatie over kinderen met bepaalde gegevens (leeftijd, geslacht van het kind, nationaliteit, etc.), de verklaring van de custody-autoriteit dat u adoptieouder mag worden, het formulier invult, waar naast de standaardinformatie ( Volledige naam, woonplaats, paspoortgegevens, enz.) Specificeren de wensen van het kind dat zou willen adopteren.

4

Na het bekijken van uw documenten, krijgt u informatie over het kind dat aan uw behoeften voldoet. In het geval van uw toestemming, ontvangt u een verwijzing en kunt u het kind bezoeken. U moet de database-exploitant op de hoogte stellen van de resultaten van het bezoek. Databankpersoneel zal u regelmatig informeren over het uiterlijk van kinderen die aan uw eisen voldoen. Je moet persoonlijk de kinderen bezoeken die je leuk vindt, kennis maken met hun geschiedenis, een medisch rapport over de gezondheid van het kind .

5

Als u een kind kiest, gaat u naar de rechtbank met een aanvraag tot adoptie. Naast standaarddocumenten moet een kopie van de huwelijksakte worden bijgevoegd bij de aanvraag, de toestemming van de andere echtgenoot (indien aangenomen door één persoon) of de geboorteakte, als de adoptant niet gehuwd is. Geef daarnaast aan welke gegevens u wilt wijzigen: de naam, achternaam, familienaam van het kind, zijn nationaliteit, geboortedatum en -plaats.

6

Met een positieve overweging van de aanvraag tot goedkeuring zal de rechtbank alle gegevens naar de registratiekantoren sturen om wijzigingen in de documenten van het kind aan te brengen. U krijgt een certificaat van adoptie en een geboorteakte voor het kind .

Let op

Binnen 10 dagen na de officiële adoptie van het kind, informeer de databasebeheerder.

 • Een site gewijd aan adoptiekwesties in Rusland.

Tip 5: Hoe een kind adopteren uit een weeshuis in 2019

Ze wachten altijd op mama en papa, kinderen verlaten zonder ouderlijke zorg, leven in een weeshuis. Als je zo'n kind de warmte van een gezinshaard kunt geven, als je goed aan alles hebt gedacht en klaar bent om een ​​zoon of dochter in je leven te hebben, onderneem dan actie. Adoptie is geen gemakkelijke procedure, het wordt uitgevoerd met volledige verantwoordelijkheid voor de wet, dus wees voorbereid op het feit dat u voldoende vrije tijd nodig hebt om documenten te verzamelen.

Je hebt nodig

 • - paspoort
 • - uittreksel uit het huisboek
 • - huwelijksakte (indien van toepassing)
 • - medisch certificaat
 • - een certificaat van de politie geen strafblad
 • - andere documenten vereist door de voogdij en bewaarafdeling

instructie

1

Neem contact op met de specialist van de afdeling bewaring en voogdij van uw stad of district. Hij zal een paar vragen stellen over uw huwelijkse staat, financiële situatie, strafregister, gezondheidstoestand en u vertellen of u een adoptieouder kunt worden. Ook bij de afdeling voogdij krijgt u een lijst met benodigde documenten en certificaten. Onder hen zijn een paspoort, een certificaat van werk en een uittreksel uit het huisboek, huwelijksakte (indien aanwezig) enzovoort. Een volledige lijst met vereisten is te vinden in artikel 127 van de Family Code van de Russische Federatie.

2

Binnen twee weken nadat u alle documenten hebt ingediend, zullen de experts van de afdeling voogdij uw huis onderzoeken op geschiktheid voor het kind om erin te leven. De door hen gemaakte conclusie zal aan de rechtbank worden voorgelegd ter overweging van de zaak betreffende adoptie.

3

Als de belangrijkste parameters geschikt zijn om adoptieouders te worden, wordt u aangeboden om te zoeken naar een kind via databases en archiefkasten van lokale overheidsinstellingen. Als u al een kind hebt gekozen (voor sociale advertenties in de krant, op televisie, enzovoort), moet u dit melden aan de specialist van de voogdijafdeling. Hij zal de status van het kind controleren, misschien is de baby al geadopteerd.

4

Voeg, samen met het documentenpakket, een standaardaanvraag in bij de rechtbank om uw adoptiezaak in overweging te nemen. Zorg ervoor dat je een afspraak bijwoont. Als de rechterlijke beslissing positief is, dan kunt u met een kopie van het acceptatiecertificaat bij u in de paspoort van het kind in het lokale kadaster en een nieuwe geboorteakte voor de baby krijgen.

Let op

Nadat u toestemming hebt gekregen om het kind te ontmoeten, krijgt u wat tijd om kennis te maken en aan elkaar te wennen. Houd er rekening mee dat niet alle instellingen de baby voor het weekend of zelfs een wandeling kunnen meenemen.

Goed advies

Probeer tijdens de eerste ontmoeting de verzorger te overtuigen van de ernst van hun intenties. Het is van het werk van deze persoon dat de uitkomst van uw adoptiezaak afhangt.

 • Artikel 127 van de familiecode van de Russische Federatie

Tip 6: Hoe een kind adopteren: wettelijke vereisten

Kinderen zijn geluk en vreugde. Manieren om dit geluk te vinden zijn anders. Een van deze manieren is adoptie. Wat is hiervoor nodig? Een groot verlangen om hun liefde met een kleine man te delen, en misschien niet met één. Wat staat ons op dit pad te wachten?

Voor degenen die een kind willen adopteren, zijn er veel vragen. En er is een gevoel dat alles niet erg eenvoudig is, bijna onmogelijk. De bureaucratische realiteit in ons land voegt geen vertrouwen toe. En het lijkt erop dat iemand bereid is om positieve beslissingen te nemen en de kleine man gelukkiger te maken en zijn familie veel obstakels heeft gebouwd.

Maar is alles zo moeilijk ?! Wat zijn de vereisten voor mensen die beweren de rol van ouder op zich te nemen, klaar om te zorgen voor degenen die dit echt missen? Morele training is ook belangrijk, en het is belangrijk om te weten wat nodig is om het gewenste kind in staat te stellen een liefhebbende omgeving te vinden. Wat betekent het tenslotte om een ​​gezin te stichten voor die mensen die het hard nodig hebben? Dit is erg belangrijk!

Op basis van de bepalingen van het burgerlijk en het sealscodes van de Russische Federatie kunnen alleen bekwame, volwassen burgers adoptanten, voogden (voogden) zijn.

Wie kan geen adoptant zijn? Er zijn verschillende categorieën burgers:

- Personen die door de rechtbank zijn erkend als beperkt of volledig incompetent;

- Personen aan wie de ouderlijke rechten zijn ontnomen, of die door de rechtbank zijn beperkt in ouderlijke rechten;

- Personen die zijn geschorst vanwege hun taken als trustee (voogd);

- Personen die eerder adoptanten waren, maar de adoptie werd geannuleerd vanwege hun schuld;

- Personen die om gezondheidsredenen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen niet op zich kunnen nemen;

- Personen die geen vaste verblijfplaats hebben; Houd er rekening mee dat accommodatie kan worden gehuurd (verhuurd), u hebt alleen een huurovereenkomst nodig.

- Personen die geen woning hebben die voldoet aan de technische en sanitaire eisen;

- personen die een veroordeling hebben wegens opzettelijk wangedrag tegen de gezondheid of het leven van burgers;

- Personen die geen inkomen hebben en die het kind in de wijk een leefbaar loon kunnen bieden; het minimum ligt in het onderwerp van de Russische Federatie waar de voogden wonen;

Een kind kan worden geadopteerd door een getrouwd stel. Als het huwelijk niet is geregistreerd, wordt de adoptie bij een van de ouders gedaan. Ook kan de voogd een persoon zijn die niet getrouwd is.

Veel mensen denken dat een kind in een welgesteld weeshuis beter zal zijn in termen van materiële ondersteuning. Weet dat geen duur speelgoed de ouderlijke liefde, liefkozing, zorg en een kus voor de nacht zal vervangen.

Adoptie (voogdij) is een zeer cruciale stap, dus als er zelfs maar de minste twijfel is, haast u dan niet. Nu zijn er "Scholen van adoptieouders". Ze zullen helpen kennis op te doen op het gebied van pedagogiek en onderwijs, bescherming en zorg voor het kind. Dit zal de adoptieouders helpen omgaan met de overgangsperiode.

Een andere manier om te zien of u klaar bent voor adoptie is "gastmodus". Будущие родители берут детей к себе домой на праздники, на выходные. Сближение происходит постепенно. Такая форма общения позволяет плавно изменить ситуацию, с минимальными стрессовыми ситуациями для обоих сторон. Так и ребенку будет проще привыкнуть к вам и познать новые стороны жизни. И вам даст дополнительную возможность убедиться в правильности принятого решения.

Что же нас ждет на этом пути? Самая вкусная конфетка, спрятанная в шкафу для мамы, много нежных и теплых слов, маленькая детская ладошка в руке, сопящие носики рядом на подушке, а также долгая и кропотливая работа в воспитании, в помощи ребенку адаптироваться к новой среде. Впереди вас ждет не лёгкий период - но оно того стоит.

Совет 7: Как усыновить ребенка от первого брака

Вы решили создать семью с человеком, у которого уже есть ребенок от первого брака. Но по прошествии некоторого времени для вас этот ребенок становится не просто близким и родным, он становится по-настоящему вашим. Этот факт можно закрепить юридически, пройдя несложные шаги по оформлению процедуры усыновления ребенка.

Je hebt nodig

 • - заявление об усыновлении;
 • - paspoort
 • - свидетельство о заключении брака.

instructie

1

Прежде всего обсудите этот вопрос с вашим супругом или супругой, для того чтобы в дальнейшем заручиться документальным согласием на усыновление. Необходимо, чтобы это подтверждение было официально заверено у нотариуса, либо в городском или районном отделении управления по опеке над детьми. Для усыновления понадобится согласие обоих родителей ребенка.

2

Если биологический родитель в предыдущем браке официально был лишен родительских прав и на данный момент не имеет на ребенка прав, то вы можете начать оформлять процедуру усыновления согласно закону. Если же биологический родитель своих прав лишен не был, то прежде чем оформить усыновление, вам сначала придется, добиться соответственно его отказа от ребенка. Разумеется, получить подобное согласие от родителя ребенка является непростой задачей. Постарайтесь вместе с вашим нынешним супругом привести убедительные доводы в необходимости данного шага, и того, что ваши действия направлены в интересах ребенка и его будущего. Лучше и легче будет справиться с дальнейшими шагами по усыновлению, если вы достигнете договоренности в этом вопросе, не прибегая к обращению в суд.

3

В случае отказа одного из родителей дать вам право усыновить ребенка обратитесь в суд с заявлением о лишении родительских прав. Возможность лишить биологического родителя его родительских прав на законном основании может быть только в одном случае - если родитель систематически не выполняет свои обязанности, например, в случае злостного уклонения от выплаты алиментов. Но процедура сбора доказательной базы довольно сложна.

4

Обратитесь с исковым заявлением в городской или районный суд по месту регистрации ребенка.
В заявлении укажите следующие данные:
- обстоятельства и обоснование просьбы об усыновлении ребенка;
- информацию о родителях ребенка и самом ребенке: фамилию, имя, отчество и дату рождения, сведения о месте жительства (нахождения);
- просьбу об изменении (при необходимости) фамилии и отчества ребенка, заявленного на усыновление, внесения данных усыновителя в качестве родителя в актовую запись о рождении ребенка;
- один из документов: согласие биологического отца/матери, удостоверенное нотариусом или решение суда о лишении родительских прав.
При себе также необходимо иметь следующие оригиналы документов:
- паспортов или других документов, подтверждающих личность заявителей;
- geboorteakte van het kind;
- свидетельство о заключении брака.

5

В случае вынесения судом положительного решения, районный или городской ЗАГС выдаст свидетельство о рождении с новыми данными уже вашего ребенка.

 • Усыновление в России. Информационно-консультационный портал Министерства образования и науки РФ

Populaire Berichten

Aanbevolen 2019

Hoe een kind in kringen en secties in Moskou te registreren via het portaal van stedelijke diensten PGU.MOS.RU
Baby ontwikkeling

Hoe een kind in kringen en secties in Moskou te registreren via het portaal van stedelijke diensten PGU.MOS.RU

Vanaf 1 september 2015 is registratie in kringen en secties, creatieve studio's en sportafdelingen van Moskou alleen mogelijk via het portal of urban services PGU.MOS.RU. De procedure is eenvoudig: je hoeft je alleen maar te registreren op de portal van stedelijke services PGU.MOS.RU, een district te selecteren en vervolgens een cirkel-, studio- of sportafdeling te kiezen en een verzoek in te dienen om een ​​kind op te nemen! Wi
Lees Verder
Hoe is de zwangerschap van 5 weken?
Zwangerschap en bevalling

Hoe is de zwangerschap van 5 weken?

Het is in de vijfde week van de zwangerschap, de meeste vrouwen denken aan het voorkomen ervan door het ontbreken van regelmatige menstruatie. De test voor het bepalen van de zwangerschap thuis moet zeker een positief resultaat laten zien. Slaperigheid, hoofdpijn, verlies van eetlust, een lichte toename van de lichaamstemperatuur, frequent urineren, misselijkheid en braken veroorzaakt door vroege toxicose van zwangere vrouwen kunnen worden toegevoegd aan tekenen van vroege zwangerschap
Lees Verder
Problemen met de placenta
Zwangerschap

Problemen met de placenta

Wat is een placenta? Vanuit placenta wanneer ofwel de hele placenta (placenta of moederkoek) of delen daarvan, of amniotische zak in de derde fase nog in de baarmoeder. In de derde fase verwerp je de placenta en de vruchtzak. Ze worden behandeld voor een placenta bij de derde trap (moederkoek) langer dan gewoonlijk duurt of er tekenen dat de placenta of vliezen niet volledig los van de baarmoeder - maar dit is zeer zeldzaam.
Lees Verder
Hoe een kind 2 jaar oud te voeden voor het ontbijt
Baby gezondheid

Hoe een kind 2 jaar oud te voeden voor het ontbijt

Een goed ontbijt helpt om het kinderlichaam te herstellen na een nacht slapen, geeft de volgende dag energie. Sommige moeders breken 's ochtends hun hoofd over de vraag hoe ze een 2-jarige baby moeten voeden voor het ontbijt, als hij niet echt van ontbijtgranen en melk houdt. Ondertussen is er geen speciale vaardigheid en culinair talent vereist, ontbijtrecepten zijn eenvoudig en snel klaar te maken
Lees Verder
Hoe u toestemming krijgt om een ​​kind te exporteren
anders

Hoe u toestemming krijgt om een ​​kind te exporteren

Ongeacht of het kind op een toeristische reis gaat of om lange tijd te studeren, hij heeft toestemming van de ouders nodig. Dit document kan nodig zijn bij het verkrijgen van een visum voor een andere staat en aan de grens in Rusland. En als u weet hoe u deze toestemming goed kunt afgeven en het niet uitstelt tot het laatste moment, zullen de administratieve formaliteiten uw reis niet bederven
Lees Verder
Een kind genezen zonder antibiotica
Baby gezondheid

Een kind genezen zonder antibiotica

Jonge kinderen worden vaak ziek en in de meeste gevallen acute luchtwegaandoeningen. Sommigen van hen zijn bacteriële, een - virusinfecties. Vaak besluiten ouders, zonder op de arts te wachten, onafhankelijk om het kind met antibiotica te behandelen om zijn herstel te versnellen en complicaties te voorkomen.
Lees Verder
Welk dieet zou een kind 9 maanden moeten hebben
anders

Welk dieet zou een kind 9 maanden moeten hebben

Tegen 9 maanden heeft een gezond kind al een actieve voedingswaarde en het dieet wordt elke dag steeds diverser. Het wordt geselecteerd op basis van individuele smaakvoorkeuren en gezondheidstoestand. Wat om de baby te voeden in 9 maanden Op deze leeftijd is het voedsel qua samenstelling van voedsel al vergelijkbaar met dat wat op hogere leeftijd aanwezig is, dat wil zeggen alleen met moedermelk voeden of een mengsel in zijn zuivere vorm wordt geleidelijk vervangen door volwaardige maaltijden
Lees Verder
Hoe een zere keel te behandelen tijdens de zwangerschap
Zwangerschap en bevalling

Hoe een zere keel te behandelen tijdens de zwangerschap

Helaas is een zwangere vrouw niet beschermd tegen virussen en kan ademhalingsziekte tijdens de zwangerschap vaak hoesten, een loopneus of een zere keel manifesteren, vooral als de interessante situatie zich voordeed in de herfst-winterperiode. In de behandeling is het echter belangrijk om niet alleen rekening te houden met hun gezondheid, maar ook met de veiligheid van de toekomstige baby
Lees Verder